logo Оперативна програма "Иновации и Конкурентно способност"
ENGLISH

ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 750, 400, 220, 110, 20, 6 kV

substation
ПОДСТАНЦИИ 400, 220, 110, 20, 6 kV
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С
СОЛАРНИ И ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ
КОНТАКТНА МРЕЖА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
ТЕГЛИТЕЛНИ МАШИНИ И АКСЕСОАРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ, КАБЕЛНИ ЛИНИИ И КОНТАKТНА МРЕЖА